Qin Zhang#, Wenjie Wang#, Jiaqian Zhang, Xiaohui Zhu, Qiqi Zhang, Yujing Zhang, Zemian Ren, Shuaishuai Song, Jinming Wang, Zihao Ying, Rui Wang, Xiaohui Qiu, Tianyou Peng, Lei Fu*, "Highly Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution by ReS2 via a Two-Electron Catalytic Reaction", Adv. Mater. 2018, 30, 1707123. {Highlighted by X-Mol}

TOC_副本.jpg