Yunxu Chen#, Keli Liu#, Jinxin Liu, Tianrui Lv, Bin Wei, Tao Zhang, Mengqi Zeng, Zhongchang Wang, Lei Fu*, "Growth of 2D GaN Single Crystals on Liquid Metals",  J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 10.1021/jacs.8b08351.